Khai giảng năm học 2019-2020

Ngày 5/9/2019 trường THPT Lưu Nhân Chú tổ chức lễ Khai giảng năm học 2019-2020.