VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP “ TRÒ CHƠI” TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM PHÁT HUY TÍNH CỰC CỦA HỌC SINH, GÂY HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC

Đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Một trong những biện pháp để đạt được mục đích trên đó là sử dụng trò chơi.


Tác giả: Vũ Thị Thúy Hà
Nguồn: thptluunhanchu.thainguyen.edu.vn