Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ tích cực tham gia Hội thi với chủ đề “Khéo tay hay làm”

Thực hiện theo kế hoạch số 01/CĐ-CĐ CBGV ngày 20/9/2019 của Công đoàn và Chi đoàn CBGV phối hợp tổ chức Mit tinh kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2019 và tổ chức Hội thi với chủ đề “Khéo tay hay làm” cho nữ CBGV, NV trong trường.


Tác giả: Nguyễn Ngọc Thu
Nguồn: thptluunhanchu.thainguyen.edu.vn