HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CỦA LỚP 11A3

Chuyến đi thực tế Chùa Ba Vàng và công viên Hạ long


Tác giả: Trần Huy Cường
Nguồn: thptluunhanchu.thainguyen.edu.vn