Trường THPT Lưu Nhân Chú hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

Trường THPT Lưu Nhân Chú được thành lập tháng 6/2006 với sứ mệnh quan trọng là thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho con em các xã phía nam của huyện. Trong những năm học qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Sở GD&ĐT Thái Nguyên; Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Đại Từ, chính quyền các xã phía nam của huyện và đặc biệt là sự đồng hành, giúp đỡ của toàn xã hội đối với công tác xã hội hóa trong nhà trường. Ý thức được vai trò của mình, kể từ khi đi vào hoạt động, nhà trường luôn xác định “quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm học”, xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh, tạo niềm tin trong chính quyền và nhân dân, tạo vị thế cho nhà trường trong tương lai.

Năm học 2015-2016 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam và cả nước tiến hành bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung, trường THPT Lưu Nhân Chú nói riêng đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Căn cứ Chỉ thị 3131/CT-BGD ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016; Trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung của công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo Thái Nguyên hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016, từ việc chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ và sự ủng hộ của các lực lượng trong và ngoài nhà trường, trường THPT Lưu Nhân Chú đã xây dựng kế hoạch năm học một cách cụ thể, chi tiết, triển khai tổ chức thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

 1. Về  công tác tổ chức cán bộ, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý:

          Trong năm học, nhà trường đã phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy định… tới toàn thể cán bộ, giáo viên, đăc biệt là những văn bản về Giáo dục và Đào tạo như: Nghị quyết số 29/NQ-TW của BCH TƯ khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị, công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; quyết định 1967/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch, thời gian năm học; Nghị quyết chi bộ trường THPT Lưu Nhân Chú nhiệm kì 2015-2020; kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia; công văn hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ học …100% cán bộ, giáo viên nhà trường được học tập, thực hiện, không có cán bộ, giáo viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo, nói và làm theo nghị quyết…

          Chi bộ, Ban giám hiệu cũng quan tâm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ cốt cán các bộ môn theo đúng yêu cầu của Bộ, Sở thông qua các chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT, tạo điều kiện cho giáo viên theo học trung cấp lý luận chính trị và hành chính (03 đồng chí); học cao học (02 đồng chí); tập huấn 100% giáo viên tiếng anh (01 đồng chí GV có trình độ đạt chuẩn C2 châu Âu); rèn luyện chuyên môn thông qua các hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi…Trong năm học có 25 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 13 đồng chí là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, thông qua các hội thi này, giáo viên được giao lưu, học hỏi, củng cố về chuyên môn nghiệp vụ, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của dạy và học.

          Nhà trường cũng thực hiện việc phân công và sử dụng hợp lý, hiệu quả, công bằng, có giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ, phát huy tối đa năng lực của đội ngũ. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại giáo viên, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng theo chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo thông tư 29. Năm học 2015-2016, 100% cán bộ, giáo viên ntrong nhà trường được đánh giá theo chuẩn từ khá trở lên, trong đó loại xuất sắc chiếm 70%. Nhà trường cũng đã thực hiện tốt quy chế dân chủ và công khai trong trường học , thực hiện tốt công tác tuyển dụng viên chức theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo chất lượng giáo viên được tuyển vào nhà trường.

          Thường xuyên quan tâm đến chính sách đãi ngộ cho giáo viên, đảm bảo thực hiện tốt chế độ tiền lương và các chế độ khác theo Luật viên chức, quan tâm đến các giáo viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, động viên, khuyến khích giáo viên yên tâm cống hiến.

 2. Về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh:

          Chỉ đạo thực hiện tốt đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học với mục tiêu tất cả hướng vào người học, tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh thông qua việc chủ động, tích cực tổ chức trao đổi, học tập chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nhà trường; Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý, đặc biệt là việc sử dụng các phần mềm thiết kế, trình chiếu như power poin, E-learning Adobe Presenter, iSping trong giảng dạy các môn học. Giáo viên, học sinh trong nhà trường tích cực tham gia các cuộc thi do Sở Giáo dục, Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức như: Thiết kế bài giảng sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong học sinh THPT, tin học văn phòng thế giới….  và đạt kết quả cao: Có 2 thầy cô giáo đạt giải cấp bộ trong cuộc thi sáng tạo, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích nghiên cứu khoa học, 03 giải sáng tạo trẻ trong học sinh, 02 học sinh đạt giải quốc gia giải toán qua mạng, 25 giải cấp tỉnh môn giải toán qua mạng, 06 giải cấp tỉnh thi tiếng Anh qua mạng (IOE)…Nhà trường cũng tuyên truyền, động viên, khuyến khích giáo viên, học sinh tích cực khai thác các trang wed, phần mềm quản lý và hỗ trợ dạy học miễn phí do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học trong nhà trường, từ đó nâng cao chất lượng dạy học toàn diện.

          Hiện nay, xu hướng tích hợp kiến thức trong các môn học đã được triển khai thực hiện, học sinh sẽ vận dụng linh hoạt các kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống sư phạm, giáo viên tích hợp kiến thức các môn học để hoàn thành nội dung bài giảng. Đây cũng được xem là một trong những điểm đổi mới quan trọng trong phương pháp dạy học nhằm phát huy tối đa sự chủ động của người học. Trong năm học vừa qua, giáo viên và học sinh nhà trường đã đạt tổng số 25 giải cấp tỉnh, trong đó:8 giải trong cuộc thi tích hợp kiến thức dành cho giáo viên và 17 giải trong cuộc thi sử dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống sư phạm dành cho học sinh, các giáo án tích hợp thường xuyên được sử dụng để giảng dạy trên lớp nhằm nâng cao tối đa hiệu quả giờ dạy.

          Công tác kiểm tra, đánh giá cũng được đổi mới phù hợp với phương pháp dạy học tích cực: xây dựng ma trận đề kiểm tra, xây dựng ngân hang đề thi, nguồn học liệu mở trên trang wed “trường học kết nối”, triển khai phương phắp dạy học: “Bàn tay nặn bột”… cũng góp phần quan trọng trong việc tạo động cơ học tập tốt trong học sinh, từ đó nâng cao chất lượng học tập.

          Nhà trường cũng đã làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá chất lượng giáo viên thường kì, hàng năm. Năm học 2015-2016, có 21/59 giáo viên được kiểm tra toàn diện, được xếp loại từ Trung bình trở lên (tỉ lệ giáo viên xếp loại tốt là 95,2%), hồ sơ chuyên môn kiểm tra 3 lần/ năm, đều được đánh giá từ trung bình trở lên, không có giáo viên yếu, kém. Chất lượng hai mặt học sinh cũng có nhiều tiến bộ so với các năm học trước, tỉ lệ học sinh đạt giải cấp tỉnh các môn văn hóa và MTCT đã được nâng lên (trong top 15 các trường THPT toàn tỉnh). Kết quả cụ thể:  

  - Kết quả thi cấp tỉnh:

  + 146 giải văn hóa và máy tính cầm tay, trong đó: 02 giải nhất, 16 giải nhì, 47 giải ba và 81 giải khuyến khích.

  + 30 giải thi toán và tiếng Anh qua mạng, trong đó có 1 giải nhất, 8 giải nhì, 6 giải ba và 15 giải khuyến khích.

  + 1 huy chương bạc quốc gia, 1 huy chương đồng quốc gia giải toán qua mạng.

  + 8 giải thi liên môn, trong đó có 1 giải ba và 7 giải khuyến khích.

  + 4 giải thi Khoa học kĩ thuật, trong đó có 1 giải ba và 3 giải khuyến khích.

  + 5 giải Hội khỏe phù đổng, trong đó có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

 3. Về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động:

  Chi bộ đã chỉ đạo Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn trong nhà trường thực hiện tốt việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành phát động: Phong trào thi đua hai tốt: Dạy tốt, công tác tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học, tự sáng tạo; tiếp tục thực hiện đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các nội dung của năm 2015 và 2016, gắn với từng nhiệm vụ công tác của mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; tuyên truyền để cán bộ giáo viên, nhân viên thấy rõ vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua là động lực để phát triển.

  Năm học 2015-2016, nhà trường cũng đã thực hiện tốt công tác phát hiện, xây dựng, tuyên truyền, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Hội đồng thi đua đã chủ động, kịp thời đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực để biểu dương, khen thưởng nhằm khích lệ, động viên, tạo động lực để cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục cống hiến. 100% cán bộ, giáo viên trong nhà trường thực hiện tốt nội dung các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trở thành tấm gương cho học sinh, nhân dân noi theo.

 4. Về công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, triển khai xây dựng trường chuẩn quốc gia:

Trong năm học 2015-2016, nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy được vai trò của các tổ chức xã hội trong nhà trường như hội khuyến học, hội cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục hai mặt học sinh đặc biệt là trong giáo dục học sinh chậm tiến, công tác thi đua khen thưởng, trong việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng tốt yêu cầu của dạy và học trong nhà trường.

Tiếp tục gìn giữ, bảo quản và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện có nhằm phát huy tối đa hiệu quả việc sử dụng, đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Hiện nay, nhà trường đang triển khai các hạng mục cho việc đón chuẩn quốc gia giai đoạn 1 dự kiến vào năm 2020 (về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ, hồ sơ đánh giá…).

Năm học 2015-2016 đã kết thúc, với những kết quả đã đạt được, tập thể nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá là tập thể lao động xuất sắc, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, các tổ chuyên môn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 02 tập thể tổ được Giám đốc Sở Giáo dục tặng giấy khen, 01 đồng chí giáo viên đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo tặng bằng khen, 02 đồng chí đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen, 01 đồng chí được liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen là giáo viên lao động sáng tạo, 11 đồng chí là chiến sỹ thi đua cơ sở, 53 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Có được những thành tích trên, ngoài sự ủng hộ của các lực lượng trong và ngoài nhà trường, quan trọng hơn hết đó là tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược, phương pháp làm việc phù hợp, ý chí vượt khó của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên; là sự vươn lên, chịu khó tìm tòi, ham học hỏi, ham hiểu biết của các em học sinh trong nhà trường. Tất cả tạo nên sức mạnh của một tập thể đoàn kết, nhất trí cao. Với những kết quả đã đạt được, cùng với những giải pháp và bước đi đúng hướng, trường THPT Lưu Nhân Chú đã từng bước tạo được niềm tin với chính quyền và nhân dân, trở thành một địa chỉ giáo dục tin cậy của huyện nhà

Tiếp tục phát huy những truyền thống đã có sau 10 năm thành lập, thầy trò trường THPT Lưu Nhân Chú cùng hy vọng và tin tưởng rằng, nhà trường sẽ tiếp tục   ngôi trường lớn mạnh, là niềm tự hào của nhân dân các xã phía nam của huyện, xứng đáng là ngôi trường mang tên người anh hùng dân tộc kiệt xuất của quê hương./.

 

Tác giả: Hoàng Thị Bình - Phó hiệu trưởng trường THPT Lưu Nhân Chú
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 386
Hôm qua : 1.104
Tháng 09 : 57.028
Năm 2022 : 115.154