Ngày ban hành:
11/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
27/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày hiệu lực:
15/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/04/2019
Ngày hiệu lực:
19/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch năm học 2019-2020 của trường THPT Lưu Nhân Chú

Ngày ban hành:
15/09/2019
Ngày hiệu lực:
15/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày hiệu lực:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/02/2020
Ngày hiệu lực:
08/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều
Liên kết website