A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường THPT Lưu Nhân Chú tích cực hưởng ứng tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới và ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2021

   Để tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 theo chỉ đạo của của công văn số 1299/SGDĐT – GDTrH-GDTX, ngày 15/6/2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên , trường THPT Lưu Nhân Chú đã xây dựng kế hoạch số 128/KH - THPTLNC về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

Nhà trường đã triển khai, quán triệt thực hiện nội dung các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc tổ  chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021;

 

Tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 với chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái”; Vận động cán bộ giáo viên, nhân viên tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào bảo tồn đa dạng sinh học năm 2021 như:  Sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường; thực hiện các hoạt động nuôi, trồng, khai thác bền vững các loài sinh vật, cây trồng, vật nuôi; lồng ghép nội dung giáo dục Bảo vệ môi trường - Đa dạng sinh học vào trong các hoạt động giáo dục liên môn tích hợp; tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chất thải nhựa, ứng phó biến đổi khí hậu đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 qua các cuộc họp, qua website nhà trường, qua bảng tin, tin bài..; khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tăng cường xây dựng các sáng kiến, giải pháp hiệu quả, các mô hình tiên tiến, điển hình trong trường học về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên; tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia lao động vệ sinh, thu gom chất thải, rác thải trong trường, chất rắn, chất thải nhựa xung quanh trường học và ngoài khu vực trường học đảm bảo môi trường nhà trường luôn xanh - sạch - đẹp;

 

     Các hoạt động đã thu hút 100% cán bộ giáo viên, nhân viên tích cực tham gia vào các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày quốc tế Đa dạng sinh học.


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan