Công văn tổ chức cuộc thi "Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác", năm học 2017-2018