Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
TỔNG KẾT NGÀY HỘI STEM LẦN THỨ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022
Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của nhà trường, nhằm triển khai sâu rộng công tác giáo dục tích hợp Khoa học - Công nghệ - Kĩ thuật ...
Giáo dục STEM tạo ra sản phẩm ứng dụng sáng tạo thiết thực
STEM là tích hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực Khoa học – Công nghệ - Kĩ thuật – Toán. Giáo dục STEM đã góp phần thay đổi tư duy của người dạy và người ...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI STEM NĂM HỌC 2020 – 2021
Căn cứ Kế hoạch thực hiện  năm học 2020-2021 của trường THPT Lưu Nhân Chú;Căn cứ Kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ Toán – Tin, tổ Vật lí – TD – Cn ...