A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỉ niệm 46 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)

 Các nhà nghiên cứu cho rằng, trong thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam đã làm nên những kỳ tích lịch sử. Đó là: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng Mùa Xuân 1975. Đó là những bước ngoặt, những chiến thắng vĩ đại, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người.

 Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn; của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của Nhân dân ta; của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta; của khối đại đoàn kết dân tộc; của lòng trung thành tuyệt đối và ý chí quyết chiến, quyết thắng của các lực lượng vũ trang nhân dân; của tình hữu nghị và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của bạn bè quốc tế.

 Đối với Nhân dân ta, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, quyết định của đường lối cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra từ trong Chính cương vắn tắt năm 1930 - con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ấm no, tự do, hạnh phúc.

  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là kế tục thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945, phát huy thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), là trận đánh quyết định nhất của cuộc chiến đấu 30 năm (1945 - 1975) gian khổ, ác liệt, giành lại và giữ vững nền độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Từ đây, cả dân tộc tiến vào kỷ nguyên mới: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy lùi nghèo nàn, lạc hậu, tạo lập cuộc sống ấm no, hạnh phúc, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Qua cuộc chiến đấu và chiến thắng, Đảng ta, Nhân dân ta, quân đội ta, cả dân tộc ta và mỗi người Việt Nam yêu nước được rèn luyện cả về phẩm chất và tài năng, càng nhận thức sâu sắc hơn, đúng đắn hơn vị trí, khả năng và sức mạnh của mình trong thời đại mới.

  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã nâng vị thế chính trị của Việt Nam trên thế giới lên một tầm cao mới và là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.

  Đối với thế giới, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta là một thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã đập tan cuộc phản công lớn nhất, kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai của chủ nghĩa đế quốc vào trào lưu cách mạng của thời đại mà mũi nhọn là phong trào giải phóng dân tộc, mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước làm sáng tỏ tính hiện thực, tính phổ biến của xu thế phát triển của loài người tiến bộ, góp phần động viên cổ vũ các dân tộc dũng cảm, kiên cường giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH), thực hiện công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người và trực tiếp góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc của nhân dân hai nước láng giềng Lào và Campuchia anh em.

  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là biểu tượng mới về sức mạnh của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, làm tiêu tan huyền thoại về sức mạnh của đế quốc Mỹ.

  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã nêu bật một chân lý: trong thời đại ngày nay, một dân tộc nước không rộng, người không đông, kinh tế kém phát triển, song dân tộc ta đã đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản Việt Nam (lấy Chủ nghĩa Marx - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động), có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực xâm lược.

  Đại thắng Mùa Xuân 1975 có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Báo cáo Chính trị do Tổng Bí thư Lê Duẩn trình bày tại Đại hội lần thứ IV của Đảng ngày 14/12/1976 đã khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

  Bốn mươi sáu năm đã trôi qua kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhưng ý nghĩa lịch sử trọng đại của Đại thắng Mùa Xuân 1975 vẫn còn nguyên giá trị. Sự kiện lịch sử vĩ đại ấy không chỉ là niềm tự hào đối với dân tộc Việt Nam, mà còn ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế, những người luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của Nhân dân ta. Tiếp bước chiến công vĩ đại đó của dân tộc ta, nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên CNXH đã đạt được nhiều thành tự rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, uy tín của nước ta không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.; tiến tới  “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Sưu tầm


Tác giả: Tổ Văn Phòng
Nguồn:thptluunhanchu.thainguyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan