A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Tổ Văn phòng năm học 2019-2020

TRƯỜNG THPT LƯU NHÂN CHÚ

TỔ VĂN PHÒNG

Số : 01 TVP-LNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Đại Từ, ngày 10 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG NĂM 2019-2020

 

- Căn cứ vào thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/ 8/ 2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 -2020 của ngành Giáo dục.

- Căn cứ công văn số 3892 /SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 -2020.

- Căn cứ vào kế hoạch năm học, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019 của trường THPT Lưu Nhân Chú.

- Căn cứ vào kế hoạch năm học và điều kiện thực tế. Tổ văn phòng xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2019 2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG ĐỘI NGŨ TỔ VĂN PHÒNG.

Từ năm học 2019- 2020 đồng chí Phạm Hồng Phong đảm nhận công việc phụ trách phòng thiết bị và chuyển về sinh hoạt chuyên môn với tổ văn phòng.

a. Về số lượng 7 đồng chí (biên chế 7- hợp đồng 0)

1 Nguyễn Thị ngân – NV thư viện – tổ trưởng

2. Lê Giáng Hương – NV kế toán

3. Đàm Thị Kiều - kế toán

4 . Đinh Thị Quyên - Nhân viên Văn Thư

5. Nguyễn Văn Nội - Nhân viên Y Tế

6. Trần Thị Thùy Ninh - Nhân viên thiết bị - tổ phó VP

7. Phạm Hồng Phong – NV thiết bị

b. Về trình độ chuyên môn: có 7 đồng chí đạt chuẩn và trên chuẩn

  • Trình độ đại học : 05 đồng chí
  • Trình độ cao đẳng : 01 đồng chí
  • Trung cấp : 1 đồng chí

c. Về chính trị:

+ 02 đồng chí Đảng viên

+ 05 đồng chí đoàn viên

* Về thuận lợi:

- Đội ngũ trẻ, nhiệt tình, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, có ý thức vươn lên trong công tác.

- Trình độ chuyên môn tương đối vững vàng, tinh thần học hỏi cao, luôn trau dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Có năng lực trong công tác Đoàn, Công đoàn.

- Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.

- Được sự quan tâm của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường giúp tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

* Khó khăn:

- Trong tổ văn phòng đa phần các đồng chí còn có con nhỏ, nhà xa trường; sức khỏe chưa đảm bảo. Chính vì vậy trong thời gian công tác có thể còn hạn chế về thời gian, có nhiều đầu việc khác nhau và phát sinh đột xuất, có lúc các đồng chí trong tổ tham gia còn sơ xuất nhỏ.

II. Đăng ký thi đua tập thể tổ, cá nhân trong năm học 2019-2020

* Danh hiệu thi đua:

- Tập thể tổ: tập thể lao động tiên tiến

- Cá nhân

+Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở:

1. Nguyễn Thị Ngân – CSTĐCS

2. Lê Giáng Hương - CSTĐCS

3. Trần Thị Thùy Ninh – CSTĐCS

+ Danh hiệu lao động tiên tiến:

1. Nguyễn Văn Nội – LĐTT

2. Phạm Hồng Phong – LĐTT

3. Đinh Thị Quyên – LĐTT

4. Đàm Thị Kiều - LĐTT

- 100% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu “ giỏi việc trường, đảm việc nhà”

III. Mục tiêu và nhiệm vụ công việc từng tháng trong năm học 2019-2020.

 

TT

Tháng/ năm

 

Nội dung công việc, hoạt động trong tháng

 

Điều chỉnh

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/ 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đảm bảo ngày giờ công, duy trì tốt mọi hoạt động của tổ vp cũng như hoạt động của trường.

- Cho học sinh đăng kí mua sách giáo khoa và mua sách theo số lượng đã đăng kí.

- Đóng và dán các loại sổ sách: Sổ dự giờ, sổ điểm, sổ đầu bài v.v…

- Phát cho GVCN để phát cho học sinh các mẫu điền thông tin học sinh và các mẫu thống kê khác.

- Triển khai cho GVCN nhập thông tin học sinh.

- Lập danh sách chi hội trưởng các lớp.

- Cho cán bộ giáo viên đăng kí và thu lại danh sách nghỉ thai sản và viết bản cam kết theo mẫu.

- Phát hồ sơ chuyên môn cho giáo viên theo tổ vào buổi họp CM giữa tháng 8.

- Chuẩn bị cho họp PHHS khối 11,12 đầu năm.

- Có KH và chuẩn bị phát vở cho HS mới tuyển.

- Mua ghế ngồi cho HS k10 và phát theo số lượng lớp.

- Chuẩn bị cho khám sức khỏe học sinh lớp 10 mới tuyển vào 09/08/2018.

- Cho HS đăng kí gửi xe 3 khối, đăng kí đồng phục, ghế ngồi bổ sung của khối 11, 12.

- Lập kế hoạch thực hiện cá nhân và kế hoạch hoạt động của từng bộ phận chuyên môn.

- Chuẩn bị cho thi nghề phổ thông.

- Triển khai các công việc đầu năm học của nhà trường tới các đồng chí trong tổ văn phòng.

- Chuẩn bị công tác cho khai giảng năm học mới, các công việc giấy mời khách, đại biểu, đồ dung, cho ngày lễ khai giảng.

- Rà soát và chuẩn bị CSVC cho ngày khai giảng như: cờ, quạt, khánh tiết.

- Phân công phục vụ trong lễ khai giảng kết hợp với chi đoàn- Làm các báo cáo và công tác kiểm định (tìm các minh chứng) khi được sự phân công

CBGV.

 

29/2019

- Đăng kí thi đua đợt 1: (đ/c Nội – Ngân- Ninh).

- Chốt danh sách lớp cho GV để viết sổ điểm

- Cập nhật danh sách lớp, danh sách GVBM, GVCN, phân công giảng dạy, danh sách và thông tin học sinh lên phần mềm quản lí điểm.

- Làm báo cáo định kì đầu năm học.

- Chi và thăm hỏi ốm đau của công đoàn.

- Thực hiện các công việc khác được phân công.

- Các buổi thu, phát sổ và theo dõi sĩ số lớp nếu học sinh nghỉ nhiều báo lại cho GV chủ nhiệm.

- Các phòng chức năng chuyên môn các nội dung, già soát bổ sung để đáp ứng phù hợp cho công tác giảng dạy trong năm học mới.

- Bộ phận TB- Thư viện rà soát thiết bị cần mua bổ sung báo cáo để mua; thư viện cho sách TK lên thư viện góc lớp.

- Chuẩn bị cho kiểm tra hồ sơ chuyên môn lần 1.

- Công tác văn thư- lưu trữ vào sổ và lưu trữ công văn

- Công tác thiết bị - thí nghiệm phát các đồ dùng như bảng phụ, tranh ảnh tới các lớp và rà soát thiết bị hóa chất để sử dụng cho công tác dạy học.

- Công tác thư viện chuẩn bị các đồ dùng sách giáo khoa, đồ dùng học tập liên quan cho giáo viên mượn sách giảng dạy và rà soát, đối chiếu sách có trong thư viện với danh mục sách các tổ đề suất mua.

- Công tác Y tế học sinh chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và lập kế hoạch tuyên truyền dịch bệnh tới giáo viên và học sinh.

+Thống kê, phân loại sức khỏe cho học sinh lớp 10 mới tuyển báo cáo cho ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh những học sinh có bệnh phải theo dõi.

- Công tác kế toán: cấp phát văn phòng phẩm các chế độ liên quan tới cán bộ giáo viên.

+ Lập báo cáo duyệt phụ cấp ưu đãi, chuyên môn năm học

+ Chi lương theo lịch hàng tháng

+ Lập dự toán chế độ học sinh trong năm học

+ Lập kế hoạch hướng dẫn thu nộp học phí theo chế độ hiện hành thu từ tháng 9-12 năm 2019

+ Chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ phục vụ công tác thanh tra tài chính tỉnh.

+ Lập kế hoạch hướng dẫn thu nộp các chế độ, nghèo, khuyết tật, vùng khó khăn hưởng từ tháng 9-12 năm 2019.

- Công tác văn phòng – chuẩn bị VPP phục vụ dạy học

- Công tác bảo vệ đảm bảo an ninh, tài sản nhà trường cùng với ĐTN quản lí học sinh trong giờ học.

- Công tác vệ sinh đảm bảo lớp học, hành lang khuân viên nhà trường sạch sẽ.

- Chốt danh sách học sinh các lớp gửi giáo viên chủ nhiệm để viết sổ điểm cái.

- Bàn giao học bạ cho GVCN lớp 10 để viết thông tin học sinh.

- Chuẩn bị cho kiểm tra hồ sơ chuyên môn lần 1.

- Thực hiện các công việc liên quan cho Hội nghị cán bộ công chức viên chức.

- Đảm bảo công việc cấp phát nước, thu phát sổ đầu bài các buổi và theo dõi sĩ số học sinh.

 

 

3

 

10/ 2019

- Đảm bảo duy trì ngày giờ công

- Lập hồ sơ dự toán hỗ trợ chi phí học tập

- Lập hồ sơ hỗ trợ gạo, tiền ăn, ở cho học sinh- Hướng dẫn cho giáo viên chủ nhiệm triển khai tới học sinh thuộc đối tượng

- Tổng hợp đánh giá công việc trong tháng 9, bình xét trong tổ và thực hiện kế hoạch tháng 10.

- Chuẩn bị cho kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

- Phục vụ công tác khánh tiết cho ĐH công đoàn nhiệm kì 2019- 2023.

- Công tác y tế tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa mưa, mùa đông xuân và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Công tác thư viện: Tiếp tục hoàn thiện thư viện chuẩn quốc gia và ôn luyện cho thi CB thư viện giỏi cấp tỉnh ( nếu có).

- Thiết bị đảm bảo các dụng cụ hóa chất cho giáo viên sử dụng các bài thực hành.

- Chi lương theo lịch hàng tháng.

- Phục vụ, khánh tiết cho thi GVG cấp trường.

- Sơ kết thi đua tổ đợt I (đ/c Ngân – Nội - Ninh).

- Thông báo cho cán bộ giáo viên vào khung nâng lương thường xuyên đợt 2 năm 2020.

 

 

4

 

11/ 2019

- Duy trì đảm bảo ngày giờ công

- Tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động kỷ niệm ngày 20 tháng 11

- Triển khai các nội dung công việc của tháng mà nhà trường đã lên kế hoạch cho từng bộ phận chuyên môn.

- Chuẩn bị nội vụ, khánh tiết kỷ niệm ngày 20 tháng 11.

- Kế hoạch duyệt nâng lương đợt 2 hàng năm

- Tổng kết công tác thi đua đợt 1

- Chi lương theo lịch hàng tháng

- Duyệt nâng bậc lương với Sở GD-ĐT

 

 

5

 

12/ 2019

 

- Đảm bảo ngày giờ công, duy trì tốt mọi hoạt động của tổ

- Thực hiện tốt công tác báo cáo cuối năm tài chính

- Thông báo kế hoạch duyệt nâng lương đợt 3, nâng lương sớm trước thời hạn ( Nếu có)

- công tác y tế tuyên truyền phòng chống bệnh AIDS.

- Kiểm tra việc vào điểm thường xuyên của giáo viên trên phần mềm.

- Chuẩn bị cho thi HK1 : Danh sách phòng thi, sơ đồ phòng thi, phân công coi thi, đếm giấy thi, giấy nháp, chuẩn bị VPP, photo đề …

- Lên điểm thi, thông báo điểm thi theo phòng, theo lớp.

- Chuẩn bị cho họp PHHS lần 2: Biên bản, giấy mời, các điều kiện khác cho họp PHHS.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

- Chi lương theo lịch hàng tháng

- Kiểm tra cơ sở vật chất văn phòng

- Thanh toán cuối năm tài chính theo các bộ phận liên quan

 

 

6

 

01/ 2020

- Đảm bảo ngày giờ công, duy trì tốt mọi hoạt động của tổ

- Triển khai các nội dung công việc của nhà trường trong tháng

- Bình xét thi đua giai đoạn 2 (Đ/c Quyên – Hương- Phong)

- Chuẩn bị cho sơ kết học kì 1: Khánh tiết, các QĐ khen thưởng, …

- Chuẩn bị quà Tết Nguyên Đán cho HS nghèo, h/s có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, h/s mồ côi.

- Y tế tuyên truyền dịch bệnh và vệ sinh ATTP trong dịp nghỉ tết nguyên đán.

- Phân công trực nghỉ tết âm lịch tổ văn phòng

- Chi lương theo lịch hàng tháng

- Lập kế hoạch và trình Ban giám hiệu cho ngày hội đọc sách vào tháng 3/2019 (tổ chức theo hình thức ngoại khóa đầu tuần- giới thiệu về một quyển sách, một tác phẩm…).

- Tập trung công tác vệ sinh văn phòng trước khi về nghỉ tết.

 

7

2-3/ 2020

- Đảm bảo ngày giờ công, duy trì tốt mọi hoạt động của tổ

- Triển khai các nội dung công việc của nhà trường trong tháng

- Chuẩn bị cho gặp mặt đầu xuân 2020

- Chuẩn bị các công việc liên quan cho kỉ niệm 8/3 và 26/3.

- Kết hợp với công đoàn kỷ niệm ngày 08 tháng 03

- Kết hợp với đoàn thanh niên chuẩn bị ngày 26/03

- Chi lương theo lịch hàng tháng

- Y tế tuyên truyền dịch bệnh mùa hè.

 

 

8

 

04/ 2020

- Đảm bảo ngày giờ công, duy trì tốt mọi hoạt động của tổ

- Thông báo các nội dung công việc của nhà trường trong tháng

- Kế hoạch thu học phí kì II trong năm học tháng 1-5/ 2020

- Duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm trước với sở GD&ĐT Thái Nguyên

- Chuẩn bị cho kiểm tra hồ sơ tốt nghiệp của HS 12.

- Phát sách những điều cần biết cho HS đã đăng kí.

- Viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Chuẩn bị cho thi học kì II của 3 khối : Giấy thi, nháp, VPP, DS phòng thi, phân công coi thi v.v…

- Lên điểm, thông báo điểm thi HK 2.

- Chuẩn bị cho thi thử tốt nghiệp, ĐH.

- Báo cáo QT thuế TNCN năm trước

- Báo cáo QT Đảng phí năm trước.

- Chi lương theo lịch hàng tháng

- Chi tiền ăn ở cho học sinh nếu có dự toán cấp trong năm

- Kiểm tra hồ sơ tốt nghiệp của HS 12.

- Nhập dữ liệu thi tốt nghiệp, ĐH của HS lớp 12 vào phần mềm quản lí thi. Sau đó cho HS rà soát, đối chiếu, kí xác nhận.

- Chuẩn bị cho họp PHHS lần 3 của khối 12: Biên bản, giấy mời, các điều kiện khác …

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

 

 

 

 

9

 

05/ 2020

- Đảm bảo ngày giờ công, duy trì tốt mọi hoạt động của tổ

- Kiểm tra đồ dùng văn phòng, đồ dùng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trong năm học

- Chuẩn bị cho họp PHHS lần 3 của khối 10, 11: Biên bản, giấy mời, các điều kiện khác …

- Chuẩn bị cho kiểm tra hồ sơ chuyên môn lần 3.

- Tổng hợp và thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

- Chuẩn bị cho Lễ tuyên dương khen thưởng, lễ bế giảng năm học: khánh tiết…

- Nộp sáng kiến kinh nghiệm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

- Chuẩn bị cho tập trung học sinh lớp 9.

- Chi lương theo lịch hàng tháng

- Hoàn thành việc thu sách cho mượn thư viện

- Hoàn thành việc thu đồ dùng thiết bị tự làm, bảng phụ.

 

 

10

 

06/ 2020

- Đảm bảo ngày giờ công, duy trì tốt mọi hoạt động của tổ

- Chuẩn bị cho tuyển sinh lớp 10: Kế hoạch, thông báo, thu hồ sơ, nhập dữ liệu, nộp dữ liệu cho Sở GD&ĐT.

- Chuẩn bị cho ôn thi vào lớp 10.

- Chia hồ sơ đăng kí dự tuyển theo phòng thi.

- Phục vụ thi tuyển sinh lớp 10.

- Trả bằng tốt nghiệp cho HS khóa trước.

- Chuẩn bị các điều kiện cho kì thi tốt nghiệp.

- Phục vụ thi tốt nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

- Chi lương theo lịch hàng tháng.

 

 

11

 

07/ 2020

- Đảm bảo công tác trực văn phòng

- Thông báo kết quả thi tuyển sinh lớp 10.

- Thông báo kết quả thi tốt nghiệp.

- Trả kết quả thi Đại học, cao đẳng cho HS 12.

- Trả hồ sơ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho HS lớp 12.

- Phân công nghỉ phép các đồng chí trong tổ

- Chi lương theo lịch hàng tháng

- Thông báo ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa trong năm tới CB,GV,NV

- Xây dựng kế hoạch khám sức khỏe học sinh khối 10 mới tuyển vào đầu tháng 8.

 

 

 

12

 

 

08/ 2020

- Đảm bảo ngày giờ công.

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

- Chuẩn bị VPP và các dụng cụ phục vụ công tác thi nghề trong năm học

- thực hiện kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh k10 năm học 2019 – 2020 phân loại sức khỏe báo cáo BGH, thông báo tới gia đình những HS có sức khỏe loại 2, 3 bằng văn bản.

- Chi lương theo lịch hàng tháng

- Ổn định công tác tổ

- Chuẩn bị giấy mời bảng biểu họp phụ huynh học sinh đầu năm

- Lập dự toán ngân sách cho năm tài chính

- Chuẩn bị cấp văn phòng phẩm cho giáo viên trong năm học

- Làm các công việc khác khi được phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Điều chỉnh

 

 

1

 

+ Lập kế hoạch hoạt động tài chính.

+ Làm công tác kế toán nhà trường, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự toán thu, chi hàng năm theo quy định

+ Báo cáo theo định kỳ trong công tác kế toán

+ Lập danh sách điểu chỉnh tăng lương, giảm lương, chuyển đến chuyển đi theo quyết định cấp trên trong năm.

+ Tham gia công việc trong các kỳ thi hàng năm

+ Chuẩn bị công tác nội vụ cho khai giảng năm học, các ngày lễ trong năm học

+ Có trách nhiệm quản lý trang thiết bị trong phòng làm việc, nhà trường.

+ Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ phục vụ cho công tác thanh tra tài chính của tỉnh

+ Lập dự toán lương 2020

+ Lập hồ sơ và duyệt với sở về chế độ chính sách của học sinh năm học 2019- 2020.

+ Giải quyết các hồ sơ, chứng từ thu, chi theo đúng qui định

Đ/c Hương và Đ/C Kiều

 

 

 

Đ/C Kiều bắt đầu đi làm từ 01/10

 

 

 

2

- Công tác chuyên môn

+ Quản lý lưu trữ hồ sơ

+ Đăng kí công văn đi đến.

+ Quản lý hồ sơ, sổ điểm, học bạ, văn bằng của học sinh nhà trường.

+ Thông báo, làm các loại mẫu giấy tờ phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của nhà trường.

+ Quản lý cấp phát văn bằng tốt nghiệp theo quy định.

+ Chuẩn bị văn phòng phẩm cho năm học, dụng cụ cho công tác vệ sinh nếu thiếu lập kế hoạch mua bổ sung.

- Công tác khác

+ Chuẩn bị công tác khai giảng năm học, các ngày lễ trong năm học,

+ Quản lý máy Phô tô tài liệu văn bản của nhà trường, đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết theo kế hoạch của giáo viên, lập sổ theo dõi phô tô tài liệu.

+ Tham gia công việc trong các kỳ thi của nhà trường.

+ Có trách nhiệm quản lý trang thiết bị trong phòng làm việc, nhà trường

+ Theo dõi công tác công đoàn của tổ.

+ Làm các công việc khác khi được phân công.

+ Thư kí của tổ.

+ Lấy sĩ số buổi chiều khi trực, tổng hợp sĩ số và gửi báo cáo. Nghỉ các buổi chiều theo phân công nếu có.

+ Làm các công việc khác khi được phân công.

( về ngày, giờ công các đồng chí nghỉ phải có giấy phép)

 

 

 

 

 

 

Đ/c Quyên

 

 

 

 

 

 

3

- Công tác chuyên môn

+ Lập kế hoạch hoạt động thư viện, KH cá nhân và kế hoạch hoạt động của tổ văn phòng.

+ Cho giáo viên mượn tài liệu, SGK phục vụ cho công tác giảng dạy

+ Thực hiện công tác quản lí và theo dõi các hoạt động chuyên môn của tổ, phân công, công việc cho từng thành viên trong tổ.

+ Có trách nhiệm kiểm tra già soát thư viện từ các đầu sách , tranh ảnh, vệ sinh, ngăn nắp cho Giáo viên học sinh mượn phục vụ cho giảng dạy và học tập.

+ Quản lý phòng đọc, phòng thư viện gọn gàng, ngăn nắp

+ Lập kế hoạch và phân sách về thư viện góc lớp.

+ Theo dõi ngày gời công và thi đua của tổ.

+ Theo dõi tài sản mua, bán của nhà trường

- Công tác khác

+ Tham gia công việc trong các kỳ thi trong năm

+ Có trách nhiệm quản lý trang thiết bị trong phòng làm việc, nhà trường

+ Rọn phòng đ/c Quang Ánh, đ/c Ngọc Linh, hội trường, cấp phát nước phòng chờ nhà C, thu phát sổ học chính khoá vào thứ 4. Nghỉ các buổi chiều theophaan công.

- Lập sổ thu, chi theo dõi cẩn thận chi tiết, kịp thời.

- Chi các chế độ cho giáo viên và học sinh đầy đủ, kịp thời.

+ Có trách nhiệm quản lý trang thiết bị trong phòng làm việc, nhà trường

( về ngày, giờ công nghỉ phải có giấy phép với BGH)

* Công tác công đoàn:

- Theo dõi và thu, chi quỹ công đoàn.

- Lập chứng từ chi chi quỹ công đoàn.

- Lưu công văn đi, đến của công đoàn và sắp xếp theo thứ tự.

- Ghi chép các buổi họp công đoàn đầy đủ vào sổ nghị quyết.

 

 

 

Đ/c Ngân

 

 

 

 

 

 

 

4

- công tác chuyên môn

+ Lập kế hoạch hoạt động công tác y tế và hoạt động cá nhân trong năm học.

+ Kiểm tra tủ thuốc chuẩn bị và đề nghị mua bổ sung các loại thuốc, dung cụ để đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường cho học sinh.

+ Lập kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh khối 10 vào đầu năm học.

+ Lập sổ theo dõi cấp phát thuốc, sổ theo dõi sức khỏe học sinh

+ Xây dựng kế hoạch cho công tác y tế và tuyên truyền dịch bệnh các mùa theo tháng(phải có giáo án được phê duyệt).

+ Các tuần đi học phải báo cáo đầy đủ và gửi thời khóa biểu cho ban giám hiệu.

- Công tác khác

+ Chuẩn bị khai giảng năm học cụ thể chuẩn bị cờ và cán cờ để phát cho học sinh, kiểm tra và thay mới cờ đuôi nheo ở các nhà A, B, C và nhà ban giám hiệu.

+ Thu, phát sổ các buổi chiều và theo dõi sĩ số nhà B, C buổi chiều

+ Có trách nhiệm quản lý trang thiết bị trong phòng làm việc, nhà trường

+ Theo dõi vệ sinh, nước uống trong trường.

+ Tham gia công việc thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh vào 10

+ Theo dõi công tác vệ sinh môi trường, nguồn nước của nhà trường.

+ Làm CSVC trong các ngày lễ, hội và các hoạt động của nhà trường.

+ Hỗ trợ đ/c Quyên phô tô tài liệu của nhà trường.

+ Làm các công việc khác khi được sự phân công.

 

 

Đ/c Nội

 

 

5

 

 

- Công tác CM

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng thiết bị thí nghiệm.

+ Cùng với đ/c Phong rà soát, kiểm tra thiết bị hóa chất nếu thiếu đề nghị mua bổ sung.

+ Phụ trách phòng thiết bị hóa chất của môn: hóa – sinh- CN và thiết bị của tổ Văn- sử.

* Cho giáo viên đăng kí sử dụng thiết bị thí nghiệm đầy đủ và chuẩn bị các thiết bị hóa chất cho các bài thực hành của giáo viên.

- Công tác khác

+ Phụ trách và chuẩn bị khánh tiết trong các ngày lễ trong năm kết hợp với CĐ CBGV

+ Có trách nhiệm quản lý trang thiết bị trong phòng làm việc, nhà trường

+ Rọn phòng đ/c Bình và rọn hội trường, phòng họp, thu phát sổ thứ 6, chính khoá; thu sổ buổi chiều theo sự phân công, cấp phát nước nhà A, và lấy sĩ số khi trực. Nghỉ các buổi chiều theo phân công.

+ Làm các công việc khác khi được phân công.

( về ngày, giờ công các đồng chí nghỉ phải có giấy phép)

 

Đ/C Ninh

 

 

 

7

 

- Công tác chuyên môn

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng thiết bị thí nghiệm.

+ Cùng với đ/c Ninh rà soát, kiểm tra thiết bị hóa chất nếu thiếu đề nghị mua bổ sung.

+ Phụ trách phòng thiết bị hóa chất của môn: Lí – TD- QPAN - CN và thiết bị của tổ xã hội.

+ Cho giáo viên đăng kí sử dụng thiết bị thí nghiệm đầy đủ và chuẩn bị các thiết bị hóa chất cho các bài thực hành của giáo viên.

- Công tác khác

+ Chuẩn bị CSVC khai giảng năm học

+ Thu, phát sổ buổi thứ 7 và thu, phát sổ buổi chiều theo sự phân công.

+ Có trách nhiệm quản lý trang thiết bị trong phòng làm việc, nhà trường

+ Tham gia công việc thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh vào 10

+ Làm CSVC trong các ngày lễ, hội và các hoạt động của nhà trường.

+ Hỗ trợ đ/c Quyên phô tô tài liệu của nhà trường.

+ Làm các công việc khác khi được sự phân công.

 

Đ/C Phong

 

 

 

 

8

- Công tác bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự trường lớp và tài sản của nhà trường.

+ Quản lí học sinh trong các giờ học và các ngày lễ và các hoạt động của nhà trường.

- Công tác vệ sinh: đảm bảo luôn sạch sẽ lớp học, hành lang, phòng chờ, nhà ban giám hiệu, nhà vệ sinh giáo viên, học sinh và khuôn viên trường.

+ Làm công tác phục vụ khi được huy động.

 

 

bảo vệ, vệ sinh

 

V. ĐỀ XUẤT

- Đề nghị BGH tạo điều kiện quan tâm, giúp đỡ để tổ văn phòng hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Đề nghị các tổ chức trong nhà và các tổ chuyên môn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho văn phòng hoạt động.

 

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

 

ngày 10 tháng 9 năm 2019

TTCM

 

 

 

Nguyễn Thị Ngân

 

 

 

 

  

 


 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Tổ Văn Phòng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 1: Phần mềm ViettelStudy) 08/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Một số biện pháp dạy học, giao việc cho học sinh học tập tại nhà 06/02/20

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học, đặc biệt trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà do dịch cúm do chuẩn mới vi rút Corona gây ra, Sở GDĐT Thái Nguyên đã có văn bản số 184/SGDĐT-GDTrH ngày 06/02/2020 hướng dẫn tổ chức hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị.

Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 2: Công cụ tiện ích của Google) 08/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 3: Sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook) 10/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tạm nghỉ học từ 04/2 đến hết ngày 09/02/2020 03/02/20

Trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, 10 giờ sáng nay (ngày 03/02/2020), Sở GDĐT Thái Nguyên đã có Văn bản số 145/SGDĐT-CTTT cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tạm nghỉ học từ 04/2 đến hết ngày 09/02/2020.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 374
Hôm qua : 1.152
Tháng 07 : 16.369
Năm 2020 : 64.250