A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Phòng Thiết bị Năm học 2019-2020

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Công văn số 1570/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2019 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2019-2020.

Căn cứ kế hoạch số /KH-LNC ngày tháng 9 năm 2019 của trường THPT Lưu Nhân Chú về kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường.

Căn cứ vào nhiệm vụ của công tác quản lý thiết bị thí nghiệm trường trung học phổ thông.

II. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

- Công tác thiết bị của nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo tận tình, sát sao của Ban Giám hiệu nhà trường.

- Luôn nhận được sự ủng hộ to lớn từ các cán bộ giáo viên và các em học sinh.

- Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đầy đủ.

- Hóa chất, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ.

- Đã có đầy đủ phòng học bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, phục vụ cho các giờ thực hành.

- Phòng thiết bị đã được trang bị máy vi tính và máy in, thuận tiện trong quá trình theo dõi việc sử dụng và bảo quản thiết bị, thuận lợi trong quá trình báo cáo tình hình sử dụng thiết bị thí nghiệm.

2. Khó khăn

- Thiết bị được cấp phát qua nhiều năm sử dụng nên kém chất lượng, hư hỏng nhiều, trong đó đặc biệt là thiết bị môn Vật lý, ảnh hưởng đến kết quả của các bài thực hành.

Đầu năm nhà trường đang nâng cấp và tu sửa lại phòng học bộ môn nên hơi khó khăn cho việc chuẩn bị nhất là bộ môn hóa.

III. KẾ HOẠCH CHUNG

- Kiểm kê hóa chất, thiết bị, đồ dùng dạy học của các bộ môn, phát hiện những thiết bị còn thiếu hoặc bị hỏng để kịp thời khắc phục, sửa chữa hoặc mua bổ sung.

- Đáp ứng kịp thời và đầy đủ cho giáo viên, học sinh trong trường các loại thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường.

- Đảm bảo cho tất cả giáo viên, học sinh trong trường tham gia sử dụng các thiết bị đồ dùng dạy học.

- Xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết bị đảm bảo những điều kiện cơ bản về thiết bị, đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất kĩ thuật.

- Bảo quản tốt thiết bị đồ dùng dạy học.

- Khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học.

- Mua sắm trang bị thêm thiết bị, đồ dùng còn thiếu.

- Tham mưu với Ban Giám hiệu về việc tổ chức thực hiện để quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn các thiết bị, đồ dùng dạy học.

- Phân loại, sắp xếp thiết bị, đồ dùng dạy học theo nhóm nhằm mục đích dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy.

- Nghiên cứu nội dung các bài thực hành trong sách giáo khoa của các bộ môn, chuẩn bị hóa chất, thiết bị, đồ dùng dạy học cho các bài thực hành của các bộ môn.

- Khuyến khích giáo viên tự làm thêm đồ dùng dạy học để phục vụ giảng dạy.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Sử dụng máy vi tính trong việc ghi chép các thiết bị cần chuẩn bị, trong việc lập báo cáo hàng tuần về tình hình sử dụng thiết bị thí nghiệm của giáo viên.

- Đề nghị giáo viên cần mượn thiết bị, đồ dùng dạy học đăng kí từ thứ 6 tuần trước theo phiếu để việc sắp xếp, chuẩn bị được chu đáo.

- Bàn giao với giáo viên hướng dẫn thực hành tình trạng thiết bị trước và sau giờ thực hành để quy trách nhiệm cụ thể.

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng sử dụng các loại thiết bị, đồ dùng dạy học để có kế hoạch khắc phục kịp thời.

- Thực hiện thông tin, báo cáo định kì 1 tuần 1 lần với Ban Giám hiệu, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ.

V. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

8/2019

- Kiểm kê, sắp xếp lại trang thiết bị để có kế hoạch sửa chữa bổ sung.

- Ra nội quy bảo quản, sử dụng thiết bị, nội quy sử dụng phòng học bộ môn

- Vệ sinh lại các phòng thiết bị, sắp xếp thiết bị gọn gàng, dễ lấy, dễ sử dụng.

- Hoàn thiện các loại sổ sách, phiếu đăng kí sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.

- Hướng dẫn giáo viên sử dụng phiếu đăng kí sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học.

- Sửa chữa, mua bổ sung thiết bị.

- Chuẩn bị thiết bị, đồ dùng thực hành theo phiếu đăng kí sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học của giáo viên.

- Thống kê việc sử dụng thiết bị của giáo viên

 

9/2019

- Tiếp tục thông qua nội quy, quy định sử dụng thiết bị và phòng học bộ môn.

- Nhắc nhở giáo viên mượn trả thiết bị, đồ dùng đúng lịch.

- Chuẩn bị thiết bị, đồ dùng thực hành theo phiếu đăng kí sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học của giáo viên.

- Thống kê việc sử dụng thiết bị của giáo viên.

 

10/2019

- Đôn đốc, kiểm tra phong trào tự làm đồ dùng dạy học của giáo viên.

- Chuẩn bị thiết bị, đồ dùng thực hành theo phiếu đăng kí sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học của giáo viên.

- Thống kê việc sử dụng thiết bị của giáo viên.

 

11/2019

- Phát huy tốt các loại đồ dùng hiện có trong phòng thiết bị.

- Trưng bày, giới thiệu đồ dùng tự làm.

- Chuẩn bị thiết bị, đồ dùng thực hành theo phiếu đăng kí sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học của giáo viên.

- Nhắc nhở học sinh bảo quan trang thiết bị khi thực hành.

- Thống kê việc sử dụng thiết bị của giáo viên.

 

12/2019

- Phát huy tốt các loại đồ dùng hiện có trong phòng thiết bị.

- Đánh giá, xếp loại đồ dùng tự làm và đưa vào sử dụng.

- Sắp xếp, vệ sinh các phòng thiết bị.

- Chuẩn bị thiết bị, đồ dùng thực hành theo phiếu đăng kí sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học của giáo viên.

- Thống kê việc sử dụng thiết bị của giáo viên.

 

01/2020

- Bổ sung đồ dùng dạy học mới (nếu có).

- Sửa chữa những thiết bị hư hỏng nhỏ.

- Chuẩn bị thiết bị, đồ dùng thực hành theo phiếu đăng kí sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học của giáo viên.

- Thống kê việc sử dụng thiết bị của giáo viên.

 

02/2020

- Nhắc nhở học sinh bảo quan trang thiết bị khi thực hành.

- Chuẩn bị thiết bị, đồ dùng thực hành theo phiếu đăng kí sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học của giáo viên.

- Thống kê việc sử dụng thiết bị của giáo viên.

 

03/2020

- Nhắc nhở học sinh bảo quan trang thiết bị khi thực hành.

- Chuẩn bị thiết bị, đồ dùng thực hành theo phiếu đăng kí sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học của giáo viên.

- Thống kê việc sử dụng thiết bị của giáo viên.

 

04/2020

- Nhắc nhở học sinh bảo quan trang thiết bị khi thực hành.

- Chuẩn bị thiết bị, đồ dùng thực hành theo phiếu đăng kí sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học của giáo viên.

- Thống kê việc sử dụng thiết bị của giáo viên.

 

05/2020

- Thu hồi, kiểm kê thiết bị dạy học theo danh mục, tổ chức bảo quản tốt trong dịp hè.

- Báo cáo công tác thiết bị trường học năm học 2019- 2020 với Nhà trường.

- Lên kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bổ sung thiết bị dạy học cho năm học 2019 - 2020.

 

 

VI. CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC PHỤC VỤ CÁC BÀI THỰC HÀNH.

1. Môn Hóa học 10

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (cho 1 bộ thí nghiệm)

Ghi chú

12/2019

Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa – khử

Ống nghiệm, dd H2SO4 loãng, dd CuSO4 loãng, dd FeSO4, dd KMnO4, Zn hạt, đinh sắt.

 

1/2020

Bài thực hành số 2: tính chất hóa học của khí clo

Ống nghiệm, nút cao su, giấy màu, muối ăn, HCl đặc, HCl loãng, H2SO4 đặc, HNO3, AgNO3, nước cất, tinh thể KMnO4, dd NaCl, giấy quỳ tím.

 

Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của Brom và Iot

Ống nghiệm, dd NaBr, nước clo dd NaI, dd Brom, dd iot, dd hồ tinh bột.

 

2/2020

Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Dây thép, than gỗ, KMnO4, đèn cồn, bình đựng khí oxi, KClO3, bột lưu huỳnh, bột sắt.

 

3/2020

Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Ống nghiệm, FeS, Na2S (hoặc K2S), HCl, lá Cu, khí SO2, H2SO4 đặc, dd Brom.

 

4/2020

Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học

Ống nghiệm, dd HCl 18%, HCl 6%, dd H2SO4 15%, Zn hạt

 

 

2. Môn Hóa học 11

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (cho 1 bộ thí nghiệm)

Ghi chú

9/2019

Bài thực hành số 1: Tính axit – bazo.

Giấy chỉ thị pH, dd HCl 0,1M, dd CH3COOH 0,1M, NaOH 0,1M, dd NH3 0,1M, Na2CO3 đặc, CaCl2 đặc, dd phenolphtalein.

 

11/2019

Bài thực hành số 2: Tính chất của một số hợp chất nito, photpho

Ống nghiệm,giá sắt, chậu cát, dd HNO3 đặc (68%), HNO3 loãng (15%), bông, dd NaOH, tinh thể KNO3, than gỗ.

Các loại phân bón hóa học: amoni sunfat, kali clorua, supephotphat kép, nước cất, dd AgNO3

 

1/2020

Bài thực hành số 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của Metan

Ống nghiệm, ống nghiệm có nút và ống dẫn khí, saccarozo, CuO, bông, bột CuSO4 khan, đèn cồn, CH3COONa khan, vôi tôi xút, bộ dụng cụ điều chế khí.

 

2/2020

Bài thực hành số 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen.

Ống nghiệm, đèn cồn, C2H5OH, H2SO4 đặc, đá bọt, bông tẩm NaOH, KMnO4, canxi cacbua, nước cất, nút có ống dẫn khí đầu vuốt nhọn, dd AgNO3 trong NH3.

 

4/2020

Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Ống nghiệm, đèn cồn, C2H5OH, mẩu Na, dd CuSO4 2%, dd NaOH 10%, glixerol, dd phenol, dd Brom.

 

5/2020

Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic

Ống nghiệm, đèn cồn, đũa thủy tinh, dd AgNO3 1%, dd NH3 2M, HCHO, dd CH3COOH 10%, dd CH3COOH đậm đặc, quỳ tím, dd Na2CO3 đặc.

 

 

3. Môn Hóa học 12

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (cho 1 bộ thí nghiệm)

Ghi chú

9/2019

Bài thực hành số 1: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohidrat

Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, bát sứ, đũa thủy tinh.

Hóa chất: Rượu etylic, dd CH3COOH, H2SO4 đặc, dd NaCl bão hòa, mỡ (dầu thực vật), dd NaOH 40%, dd NaOH 10%, dd CuSO4 5%, dd glucozo 1%, dd iot

 

11/2019

Bài thực hành số 2: Một số tính chất của polime và vật liệu polime

Mẫu vật: Mẫu màng mỏng PE, mẫu ống nhựa dẫn nước bằng PVC, sợi len, vải sợi xenlulozo(hoặc bông).

Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, kép sắt.

Hóa chất: Protein 10% (lòng trắng trứng), dd NaOH 30%, dd CuSO4 2%, dd HNO3 20%, dd AgNO3 1%, dd NaOH 10%.

 

1/2020

Bài thực hành số 3: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Dụng cụ: ống nghiệm

Hóa chất: dd HCl loãng, các mẫu kim loại: Al, Fe, Cu, Zn, đinh sắt, dd CuSO4, dd H2SO4 loãng.

 

2/2020

Bài thực hành số 4: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất

Dụng cụ: ống nghiệm, giá ống nghiệm.

Hóa chất: nước, dd phenolphtalein, mẫu kim loại: Na, Mg, Al, dd NaOH loãng, dd AlCl3, dd NH3, dd H2SO4 loãng.

 

3/2020

Bài thực hành số 5: Tính chất của sắt, đồng, crom và hợp chất

Dụng cụ: ống nghiệm.

Hóa chất: dd HCl, dd FeCl2, dd NaOH, dd H2SO4 loãng, dd H2SO4 đặc, dd K2Cr2O7, mẫu kim loại Cu.

 

 

4. Môn Sinh học 10

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (cho 1 bộ thí nghiệm)

Ghi chú

 

10/2019

Bài 12: thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Lá thài lài tía (hoặc lá cây có kích thước lớn), kính hiển vi quang học, lưỡi dao cạo râu, phiến kính, lá kính, nước cất, dd muối (hoặc đường) loãng, giấy thấm.

 

11/2019

Bài 15: thực hành một số thí nghiệm về enzim

Củ khoai tây sống và củ khoai tây chín, dao, ống nhỏ giọt, dd H2O2, nước đá.

 

12/2019

Bài 20: Thực hành quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

Kính hiển vi quang học, tiêu bản cố định lát cắt dọc rễ hành hoặc các tiêu bản tạm thời.

 

1/2020

Bài 24: TH lên men etilic và lactic

Ống nghiệm, bánh men mới, dd saccarozo 10%, nước đun sôi để nguội.

 

2/2020

Bài 28: TH quan sát một số vi sinh vật

Kính hiển vi, phiến kính, lá kính, que cấy, đền cồn, giá ống nghiệm, chậu đựng nước rửa, pipet, giấy lọc cắt nhỏ.

 

 

5. Môn Sinh học 11

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (cho 1 bộ thí nghiệm)

Ghi chú

9/2019

Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và TN về vai trò của phân bón.

- TN 1: Chậu cây xanh có phiến lá to; cặp gỗ; lam kính; giấy lọc; đồng hồ bấm giây; đ côban clorua 5%; bình hút ẩm.

- TN 2: Hạt thóc đang nảy mầm; chậu nhựa; bình thủy tinh 1l; tấm xốp; phân bón NPK.

 

9/2019

Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carotenoit

- Dụng cụ: Cốc thủy tinh; ống đong loại 20-50ml; ống nghiệm; kéo.

- Hóa chất: Nước sạch; cồn 90-96o.

- Mẫu vật: Lá xanh, tươi; lá già úa vàng; củ màu đỏ hay vàng; quả màu đỏ, màu vàng.

 

10/2019

Bài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

- Mẫu vật: Hạt mới nhú mầm.

- Dụng cụ: Bình thủy tinh 1l; nút cao su có khoan lỗ; ống thủy tinh hình chữ U; phễu thủy tinh; ống nghiệm.

- Hóa chất: dd Ba(OH)2 hay nước vôi trong.

 

11/2019

Bài 21: Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người

- Huyết áp kế

- Nhiệt kế

- Ống nghe

- Đồng hồ bấm giây

 

Bài 25: Thực hành: Hướng động

- Dụng cụ: 2 đĩa sâu; 1 chuông thủy tinh; nút cao su; ghim; panh; kéo; giấy lọc.

- Mẫu vật: Hạt mới nhú mầm

 

1/2020

Bài 33: Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

- Đĩa CD hoặc phim về tập tính một số loài động vật.

- Đầu video hoặc máy chiếu, máy tính.

 

3/2020

Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

- Đĩa CD hoặc phim về sự sinh trưởng và phát triển của một số loài động vật.

- Đầu video hoặc máy tính và máy chiếu

 

4/2020

Bài 43: Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

- Mẫu vật: Lá cây bỏng, cây sắn, dây khoai lang, rau muống, rau ngót; cây soài non, cây đào, cây cam, bưởi.

- Dụng cụ: Dao, kéo, chậu đất ẩm.

 

 

6. Môn Sinh học 12

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (cho 1 bộ thí nghiệm)

Ghi chú

9/2019

Bài 7: TH quan sát các dạng đột biến số lượng NST ở người

Bộ tiêu bản NST người bình thường và bất thường, kính hiển vi quang học.

 

 

7. Môn Vật lý 10

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (cho 1 bộ thí nghiệm)

Ghi chú

9/2019

Bài 8: TH Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Giá đỡ thẳng đứng có dây rọi, 1 trụ sắt, 1 nam châm điện, 1 đồng hồ đo thời gian hiện số.

 

11/2019

Bài 16: Th xác định hệ số ma sát

Bộ TN xác định hệ số ma sát gồm: mặt phẳng nghiêng, nam châm điện, giá đỡ, trụ thép 3x3, máy đo thời gian.

 

4/2020

Bài 40: TH xác định hệ số căng bề mặt chất lỏng

Lực kế 0,1N, vòng nhôm có dây treo, 2 cốc nhựa đựng nước nối thông nhau bằng một ống cao su, thước kẹp, giá treo lực kế.

 

 

8. Môn Vật lý 11

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (cho 1 bộ thí nghiệm)

Ghi chú

11/2019

Bài 12: TH xác định suất điện động và điện trở trong của 1 pin điện hóa

1 pin điện hóa, 1 biến trở mẫu núm xoay, 2 đồng ho đo điện đa năng, 1 điện trở bảo vệ, bộ dây dẫn.

 

12/2019

Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điot bán dẫn và đặc tính khuếch đại của Tranzito

Điốt chỉnh lưu, nguồn điện, điện trở bảo vệ, biến trở núm xoay, 2 đồng hồ đo điện đa năng, bảng lắp ráp mạch điện. Bộ dây dẫn nối mạch.

 

3/2020

Thực hành: xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Bộ thí nghiệm quang hình thực hành gồm: giá quang học, đèn chiếu, bản chắn sáng, thấu kính phân kì, thấu kính hội tụ, bản màn ảnh, nguồn điện, bộ dây dẫn.

 

 

9. Môn Vật lý 12

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (cho 1 bộ thí nghiệm)

Ghi chú

9/2019

Bài 6: TH khảo sát thực nghiệm các định luật của con lắc đơn

3 quả nặng 50g, 1 giá thí nghiệm, 1 đồng hồ đo thời gian hiện số

 

12/2019

Bài 19: TH khảo sát đoạn mạch xoay chiều có R,L,C mắc nối tiếp

Nguồn điện xoay chiều 12V, 1 điện trở, 1 tụ điện, một cuộn cảm. 4 dây dẫn và dây có kẹp cá sấu, 1 đồng hồ đo điện đa năng, 1 compa, 1 thước đo góc.

 

2/2020

 

Bài 29: TH đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Bộ thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa, đèn nguồn,đèn lase, dây nối, khe hẹp, màn chắn sáng, ổ cắm.

 

 

10. Môn Sử 10

 

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

8/2019

Bài 1:Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

Một số hiện vật thời kỳ đồ đá ở Việt Nam.

 

9/2019

Bài 3: Các quốc gia cổ đại Phương Đông

Lược đồ các quốc gia cổ đại Phương Đông và Lưỡng Hà.

Bản đồ thế giới hiện nay.

 

9/2019

 

Bài 4: Các quốc gia cổ đại Phương Tây Hi Lạp và Rô Ma.

Nhà hát cổ ở Hi lạp và khu phố cổ ở Rô Ma.

 

10/2019

Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

Bản đồ Trung Quốc

 

10/2019

Bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn.

Bản đồ về Ấn Độ.

 

10/2019

Bài 7: Sự phát triển của lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ.

Kiến trúc đền tháp ở Ấn Độ thời cổ.

 

11/2019

Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở ĐNA

Lược đồ Châu Á và các quốc gia ĐNA.

 

11/2019

Bài 9: Vương quốc CPC và Lào

Bản đồ hành chính khu vực ĐNA.

 

11,12/2019

Bài 11:Tây Âu hậu kì trung đại

Bản đồ chính trị Châu Âu.

 

12/2019

Bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy

Một số hiện vật thời kì đồ đá ở Việt Nam

 

12,1/2020

Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Bản đồ Việt Nam

Bản đồ hành chính Việt Nam.

 

1/2020

Bài 16: Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập(I-X)

Chiến thắng Bạch Đằng 938

 

1/2020

Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (X-XV)

Bản đồ Việt Nam

 

1/2020

Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế(X-XV)

Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Lý, Trần.

 

1/2020

Bài 19: Những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm(X-XV)

Bản đồ Việt Nam

Lược đồ chống Tống thời Lý.

Lược đồ chống xâm lược Mông Nguyên.

Lược đồ phong trào đấu tranh chống xâm lược Minh.

 

1/2020

Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến(XVI-XVIII)

Bản đồ Việt Nam

 

1,2/2020

Bài 22: Tình hình kinh tế ở (XVI-XVIII)

Bản đồ hành chính Việt Nam.

 

3/2020

Bài 23: Phong trào Tây Sơn-cuối thế kỉ XVIII

Lược đồ chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa 1789.

 

2/2020

Bài 25: Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa dưới triều Nguyễn.

Bản đồ hành chính Việt Nam.

 

2/2020

Bài 26: Tình hình xã hội Việt Nam và cuộc đấu tranh của nhân dân.

Lược đồ Việt Nam

 

2/2020

Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam trong thời phong kiến.

Lược đồ Việt Nam

 

2,3/2020

Bài 29: Cách mạng tư sản Hà Lan

Bản đồ thế giới

Lược đồ cách mạng tư sản Hà Lan

 

3/2020

Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Lược đồ Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

 

3,4/2020

Bài 35: Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ.

Bản đồ thế giới

 

 

11. Môn Sử 11

 

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

8/2019

Bài 1: Nhật bản

Bản đồ tự nhiên Nhật Bản

 

 

8/2019

Bài 2 : Ấn Độ

Lược đồ phong trào cách mạng Ấn độ cuối XIX- XX

 

9/2019

 

Bài 3 : Trung Quốc

Bản đồ tự nhiên Trung Quốc

 

 

9/2019

Bài 4 : Các nước ĐNA (cuối XIX- đầu XX)

Lược đồ Châu Á và các quốc gia ĐNA

 

 

9/2019

Bài 5 : Châu phi và khu vực Mĩ La Tinh

BĐ các nước Châu Phi. Và BĐ Châu Mĩ

 

 

10/2019

Bài 6 : Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

 

Lược đồ Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bảng thống kê hậu quả của chiến tranh

 

10/2019

Bài 8 : Ôn tập lịch sử thế giới cân đại

Bảng thống các kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới cân đại

 

11/2019

Bài 9 : Cách mạng tháng 10 năm 1917

Lược đồ Liên Xô

 

 

11/2019

Bài 10 : Liên xô xây dựng CNXH (1921-1941)

Lược đồ Liên Xô

 

 

11/2019

Bài 11 : Tình hình các nước TBCN giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bản đồ các nước thế giới

 

11/2019

Bài 12: Nước Đức giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bản đồ Châu Âu

 

 

12/2019

Bài 13: Nước Mĩ giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bản đồ Châu Mĩ và BĐ tự nhiên Hoa Kì

 

 

12/2019

Bài 14: Nước Nhật giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bản đồ Châu Á

 

 

12/2019

Bài 15 : Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

Bản đồ Châu Á

Bảng thống kê về các phong trào đấu tranh của 2 quốc gia

 

 

1/2020

Bài 14: Các nước ĐNA giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Lược đồ Châu Á và các quốc gia ĐNA

 

 

1/2020

Bài 17 : Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Bản đồ các nước thế giới

Lược đồ Chiến tranh thế giới thứ hai

Bảng thống kê hậu quả của chiến tranh

 

1/2020

Bài 18 : Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917- 1945)

 

Bảng thống các kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại

 

1,2/2020

Bài 19 : Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (1858- 1873)

Lược đồ các quốc gia ĐNA

Bản đồ Việt Nam

 

2/2020

Bài 20 : Chiến sự lan rộng ra cả nước

Bản đồ Việt Nam

 

 

2/2020

Bài 21 : Phong trào yêu nước chống Pháp trong những năm cuối thế cuối XIX

Bản đồ Việt Nam

 

 

3/2020

Bài 23 : Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam XX - 1914

Bảng thông kê so sánh giữa 2 xu hướng cứu nước PBC và PCT

 

3/2020

Bài 24 : Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Bảng thông kê các phong trào đấu tranh

Bản đồ Việt Nam

Bản đồ thế giới

 

3/2020

Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Lược đồ Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

 

4/2020

Sơ kết lịch sử Việt Nam(1858- 1918)

Bảng thống các kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam(1858- 1918)

 

 

12. Môn Sử 12

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

8/2019

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh ( 1945- 1949)

Bản đồ Châu Âu

Bản đồ các nước thế giới

Bản đồ Châu Á

 

8,9/2019

Bài 2 : Liên xô và các nước Đông Âu ( 1945- 1991). Liên bang Nga ( 1991-2000)

Bản đồ các nước thế giới

Bản đồ kinh tế LB Nga

 

9,10/2019

 

Bài 3 : Các nước Đông Bắc Á.

Bài 4 : Các nước ĐNA và Ấn Độ

Bài 5 : Các Châu Phi và khu vực Mĩ LaTinh.

Bản đồ Châu Á

Lược đồ Châu Á và các quốc gia ĐNA

BĐ các nước Châu Phi. Và BĐ Châu Mĩ

 

10/2019

Bài 6 : Nước Mĩ

Bài 7 : Tây Âu

Bài 8 : Nhật Bản

Bản đồ các nước thế giới và BĐ tự nhiên Hoa Kì

Bản đồ Châu Âu

BĐ tự nhiên Nhật Bản

 

10,11/2019

Bài 9 : Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Bản đồ các nước thế giới

 

11/2019

Bài 10 : Cách mạng KH- CN và xu thế toàn cầu hóa

Tranh 1 số thành tựu của cuộc CM KH- CN thế kỷ XX

 

12/2019

Bài 12 : Phong trào DT – DC ở Việt Nam (1919-1925)

Tranh ảnh chân dung 1 số nhà cách mạng

 

12,1,2/2020

Bài 14 : Phong trào cách mạng 1930-1935

Bài 16 : Phong trào GPDT…

Chương III : Viêt Nam từ 1945- 1954

Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến …

Bản đồ hành chính Việt Nam

Lược đồ Xô viết Nghệ - Tĩnh

Bản đồ hành chính Việt Nam

Tranh tổng khởi nghĩa tháng 8 ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn

Lược đồ chiến dịch Việt bắc thu – đông 1945

 

 

2,3,4/2020

Bài 20 : Cuộc kháng chiến… Chương IV : Viêt Nam từ 1954- 1975

Bài 23 : Khôi phục và phát triển Kinh tế - Xã hội ở Miền Bắc…

Bài 26 : Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH từ 1986- 2000

Lược đồ chiến dịch Biên giới thu – đông 1950

Bản đồ Việt Nam

Tranh Quân dân cả nước chuẩn bị cho chiến dịch Điệ n Biên Phủ (1953-1954)

Lược đồ diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Bản đồ Việt Nam

Lược đồ chiến dịch Hồ Chí Minh xuân 1975

Tranh 1 số thành tựu của Việt Nam trong thời kì đổi mới

 

 

13.Môn Văn

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

8/2019

Tổng quan văn học Việt Nam

Máy chiếu, bút lật trang

 

8/2019

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Bảng phụ

 

10/2019

 

Đặc điểm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Máy chiếu, bút lật trang

 

10/2019

Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Máy chiếu, bút lật trang, bảng phụ.

 

10/2019

Trả bài làm văn số 2

Máy chiếu, bút lật trang

 

10/2019

Khái quát văn học Việt Nam từ TK X-hết TK XIX

Máy chiếu, bút lật trang

 

10/2019

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Máy chiếu, bút lật trang

 

11/2019

Thực hành phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ

Bảng phụ, máy chiếu, bút lật trang

 

11/2019

Thơ Hai-cư của Ba-sô

Máy chiếu, bút lật trang

 

12/2019

Ôn tập học kì

Máy chiếu, bút lật trang

 

12/2019

Ngoại khóa văn học

Máy chiếu, bút lật trang, bảng phụ

 

1/2020

Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Máy chiếu, bút lật trang

 

1/2020

Khái quát lịch sử tiếng Việt

Máy chiếu, bút lật trang

 

1/2020

Chuyên chức phán sự đền Tản Viên

Máy chiếu, bút lật trang

 

2/2020

Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

Máy chiếu, bút lật trang

 

2/2020

Lập dàn ý bài văn nghị luận

Máy chiếu, bút lật trang

 

2,3/2020

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Máy chiếu, bút lật trang

 

3/2020

Thực hành phép tu từ: phép điệp, phép đối

Máy chiếu, bút lật trang

 

3/2020

Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Máy chiếu, bút lật trang

 

3/2020

Các thao tác nghị luận

Bút lật trang,máy chiếu

 

11/2019

Chữ người tử tù

Sơ đồ tư duy

 

12/2019

Chí phèo

Sơ đồ tư duy

 

4/2020

Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Sơ đồ tư duy

 

4/2020

Một thời đại trong thi ca

Sơ đồ tư duy

 

 

14. Môn Toán Đại 10

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

12/2019

Bài 1 Cung và góc lượng giác

  1. Mô hình cung và góc lượng giác
  2. Tranh:
  • Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt

Các giá trị lượng giác

 

12,1/2020

Bài 3: Các công thức lượng giác

Tranh: Các công thức lượng giác

 

15. Môn Toán Hình 10

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

12/2019

Bài 2: Tích vô hướng của vec tơ

Tranh:

Định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ

 

4/2020

Bài 3 Phương trình đường Elip

Thước vẽ Elip

 

16. Môn Toán Hình 11

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

9/2019

Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Tranh: phép dời hình và hai hình bằng nhau

 

 

10,11/2019

Bài 1 : Đại cương về đường thẳng, mặt phẳng

Mô hình hình biểu diễn của một số hình không gian: hình chóp, tứ diện, hình hộp

 

11,12/2019

Bài 2 Hai đường thẳng chéo nhau, hai đường thẳng song song

Mô hình hình biểu diễn của một số hình không gian: hình chóp, tứ diện, hình hộp

 

12,1/2020

Bài 3 Hai mặt phẳng song song

Hình lăng trụ, hình chóp cụt, hình hộp, ba mặt phẳng cắt nhau, 2 mp song song, Hình chóp cụt

 

3/2020

Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp chữ nhật, hình lập phương

 

3/2020

Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp chữ nhật, hình lập phương

 

4/2020

Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp chữ nhật, hình lập phương

 

17.Môn Toán Hình 12

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

8/2019

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

  1. Mô hình Khối đa diện
  2. Tranh: hình khối đa dạng

 

9/2019

Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Mô hình Khối đa diện đều, Mô hình lắp ghép khối đa diện.

 

10,11/2019

Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Mô hình Khối nón

Dụng cụ tạo mặt tròn xoay

 

11,12/2019

Bài 2: Mặt cầu

Mô hình Khối trụ khối cầu, MP cắt mặt cầu, MP tiếp xúc mặt phẳng, mặt phẳng không cắt mặt cầu.

 

18.Môn Toán Giải tích 12

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

9/2019

Luyện tập

Tranh:

Các dạng toán thường gặp trong khảo sát hàm số

 

19. Môn Tin học 10

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

8,9,10/2019

Bài 1 Tin học là ngành khoa hoc

Bài 2 Thông tin và dữ liệu

Bài 3 Giới thiệu máy tính

Bài 4 Bài toán và thật toán

Máy tính Thực hành

Tranh vẽ

Sơ đồ tranh vẽ

Máy tính Thực hành

 

Một số loại CPU

 

1/2020

Bài 11:Tệp và quản lý tệp

Bài 12: Giao tiếp với Hệ điều hành

Bảng phụ, Tranh vẽ

 

 

3,4/2020

Bài 15 Làm quen với máy tính

Bài 17 Một số chức năng khác

Bảng phụ, Tranh vẽ

 

 

20. Môn Tin học 11

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

8/2019

Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Bảng các kí tự đặc biệt trong pascal

 

 

9/2019

Bài 8 : Soạn thảo,dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trinh

Màn hình làm việc của pascal

 

10,11/2019

Bài 9 : Cấu trúc rẽ nhánh

Sơ đồ thể hiện cấu trúc rẽ nhánh

 

11/2019

Bài 10 : Cấu trúc lặp

Sơ đồ khối của thuật toán tổng 2

Sơ đồ khối của thuật toán tìm ước chung lớn nhất

 

4,5/2020

Bài 15 : Thao tác với tệp

Sơ đồ thao tác với tệp

 

21. Môn Tin học 12

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

10/2019

Bài 3: Giới thiệu MS Access

Hình 13: Màn hình làm việc của access

 

10,11,12/2019

- Bài 4: Cấu trúc bảng

- Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

- Bài tập thực hành 3

Hình 20: Bảng danh sách học sinh

 

1/2020

- Bài 7: Liên kết giữa các bảng

- Bài tập thực hành 5

Bảng Khách hàng, mặt hàng, hóa đơn và liên kết (h49)

 

1,2/2020

Bài 8: Truy vấn dữ liệu

Hình 52: Mẫu hỏi ở chế độ thiết kế

 

4,5/2020

Bài 10: CSDL quan hệ

Hình 71: Liên kết giữa các bảng

 

22. Môn Giáo dục công dân 10

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

8/2019

Chủ đề 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

Bảng phụ

- Tranh ảnh về C.Mác và Lê.nin

- Tranh ảnh minh họa câu chuyện thầy bói xem voi

- Tranh về vấn đề cơ bản của Triết học

 

9/2019

Chủ đề 2 : Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.

- Bảng phụ

- Sơ đồ các hình thức vận động

- Mô hình các hình thức vận động

- Tranh ảnh quá trình phát triển của hạt, vòng tuần hoàn của nước

 

9/2019

Chủ đề 3 : Ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

I. Quy luật mâu thuẫn ( Nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng)

- Tranh ảnh về xã hội phong kiến để minh họa cho nội dung mâu thuẫn

- Bảng phụ

 

 

10,11/2019

Chủ đề 3 ( tiếp )

III. Quy luật phủ định của phủ định (Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng)

 

- Bảng phụ

- Đồ dùng làm thí nghiệm minh họa hạt thóc nảy mầm

- Tranh so sánh sự khác nhau giữ PĐBC và PĐSH

- Sơ đồ vòng xoáy trôn ốc miêu tả khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng

 

11/2019

Chủ đề 4: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

- Đồ dùng trực quan như quả cam, bông hoa hồng…

- Bảng phụ

- Sơ đồ 2 giai đoạn nhận thức

 

12,1/2020

Chủ đề 6: Quan niệm về đạo đức.

- Tranh so sánh sự khác nhau giữa đạo đức với pháp luật

- Bảng phụ

 

23. Môn Giáo dục công dân 11

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

8/2019

Chủ đề 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

 

Bảng phụ

- Sơ đồ các quá trình sản xuất của cải vật chất

- Phim tư liệu về phát triển kinh tế của Việt Nam

 

9,10/2019

Chủ đề 3: Một số quy luật kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

1. Quy luật giá trị

2.Quy luật cạnh tranh

Bảng phụ

- Sơ đồ bài tập 2 SGK

- Sơ đồ tính 2 mặt của cạnh tranh

 

10,11/2019

Chủ đề 3: Một số quy luật kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

3. Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.

Sơ đồ nội dung quan hệ cung – cầu

 

11,12/2019

Chủ đề 4 : Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

 

- Sơ đồ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH

- Phim tự liệu về thành tựu CNH-HĐH ở Việt Nam

 

1/2020

II. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

 

- Sơ đồ bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Bảng phụ

 

2/2020

III. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 

- Tranh ảnh, tư liệu về thành tựu kinh tế, văn hóa của một số nước xã hội chủ nghĩa trong khu vực và trên thế giới.

- Sơ đồ tư duy

 

24.Môn Giáo dục công dân 12

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

8,9/2019

Chủ đề 1: Pháp luật và đời sống.

- Bảng phụ

- Sơ đồ hệ thống pháp luật Việt Nam

- Sơ đồ tư duy toàn bài

 

9/2019

Chủ đề 2 : Thực hiện pháp luật.

(Tích hợp giáo dục phòng chống tham nhũng)

- Bảng so sánh sự khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật

- Hiến pháp 2013

- Luật giáo dục.

- Bộ luật hình sự,

- Bộ luật dân sự

- Bảng so sánh sự khác nhau giữa các loại vi phạm pháp luật

 

11/2019

Chủ đề 5 : Các quyền tự do cơ bản của CD ( T1)

- Sơ đồ tóm tắt nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền được bảo hộ về tính mạng sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân

 

12/2019

Ngoại khóa: Một số vấn đề pháp luật ở địa phương

- Bảng số liệu

 

1,2/2020

Chủ đề 6: Các quyền dân chủ của công dân.

 

- Bảng phụ

- Sơ đồ bộ máy Nhà nước CHXHCNVN

 

3/2020

Ngoại khóa : Giáo dục phòng chống ma túy, giáo dục về bình đẳng giới

 

- Tranh ảnh về các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy

- Hiến pháp 2013.

- Bộ luật hình sự

 

4/2020

Ngoại khóa: Một số vấn đề pháp luật ở địa phương

.- Tranh tư liệu về tình hình tệ nạn xã hội của địa phương.

 

25. Môn Tiếng Anh 10

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

11/2019

Topic 6

Tranh “Picnic”

 

3/2020

Topic 12

Tranh “Useful Adjectives for Describing Movies”

 

Cả năm học

Topic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ĐÀI, CDs

 

26. Môn Tiếng Anh 11

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

11/2019

Topic 7

Tranh Tết

 

Cả năm học

Topic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ĐÀI, CDs

 

27. Môn Tiếng Anh 12

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

9/2019

Topic 2

Bảng pronunciation of _ed

 

4/2020

Topic 13,14

Phrasal verbs (S-T)

 

Cả năm học

Topic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ĐÀI, CDs

 

28.Môn Địa lí 10

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

8,9/2019

CHỦ ĐỀ 1– Bản đồ

- Quả địa cầu.

- Tập bản đồ các châu lục.

 

 

9/2019

CHỦ ĐỀ 2– Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất

  • Quả địa cầu.
  • Mô hình Thái Dương hệ.

Hình ảnh các thiên hà.

 

10,11/2019

CHỦ ĐỀ 3- Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý

- Mô hình cấu trúc TĐ.

- Các hình vẽ trong sgk.

-Bản đồ tự nhiên thế giới.

- Các tranh ảnh về các tác động nội lực và ngoại lực.

 

 

11/2019

Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt.. Bài 12: Sự phân bố khí áp…

Bài 13: Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển…

Bài 14: Thực hành

- Sơ đồ các vành đai khí áp và gió trên TĐ.

- Lược đồ phân bố mưa trên TĐ.

- Bản đồ khí hậu tg.

 

 

12/2019

Bài 15: Thủy quyển. Một số

Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển

- Bản đồ khí hậu tg.

 

 

12,1/2020

Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. ..

Bài 18: Sinh quyển. ..

Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên TĐất

  • Các tranh ảnh về tác động của con người tới sinh vật

 

 

1/2020

CHỦ ĐỀ 6– Một số quy luật của lớp vỏ địa lý

- Bản đồ các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật trên TĐ.

 

 

1,2/2020

PHẦN II. ĐỊA LÍ KINH TẾ- XÃ HỘI

CHỦ ĐỀ 3– Địa lý nông nghiệp

- Bản đồ nông nghiệp thế giới.

 

 

2,3/2020

CHỦ ĐỀ 4 – Địa lý công nghiệp

Các hình ảnh minh họa về công nghiệp khai thác than, dầu khí.

 

 

3,4/2020

CHỦ ĐỀ 5– Địa lý dịch vụ

- Một số hình ảnh, tranh ảnh minh họa.

 

 

4/2020

CHỦ ĐỀ 6– Môi trường và sự phát triển bền vững

- Các tranh ảnh về hoạt động khai thác tài nguyên của con người.

 

29.Môn Địa lí 11

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

8,9/2019

Bài 1.Sự tương phản về trình độ phát triển kt-xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Bản đồ các nước trên thế giới

 

 

9,10/2019

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

-Bản đồ các nước trên thế giới.

-Bản đồ tự nhiên châu Phi; châu Mĩ (hoặc Milatin); Tây Nam Á & Trung Á.

 

10,11/2019

Bài 6.Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

- BĐ các nước trên thế giới.

- BĐ tự nhiên & BĐ kinh tế Bắc Mĩ hoặc tự nhiên Hoa Kì.

 

11/2019

Bài 7. Liên minh châu Âu

- BĐ các nước trên thế giới.

 

12/2019

Bài 8. Liên bang Nga

- BĐ tự nhiên LB Nga.

- BĐ các nước trên thế giới.

 

12,1/2020

Bài 8.Liên bang Nga (tiếp theo)

- Bản đồ kinh tế chung LB Nga.

- Một số hình ảnh về hoạt động kinh tế của LB Nga

 

1/2020

Bài 9. Nhật Bản

-Bản đồ tự nhiên, kinh tế Nhật Bản.

 

1,2,3/2020

Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

- BĐ tự nhiên; Dân cư; Kinh tế Trung Quốc

 

 

3/2020

Bài 11.Khu vực Đông Nam Á

- Bản đồ tự nhiên; Kinh tế Đông Nam Á

 

30.Môn Địa lí 12

Tháng

Tên bài

Hóa chất, thiết bị cần chuẩn bị (Tranh, mô hình,…)

Ghi chú

8/2019

Bài 1.Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bản đồ Kinh tế Việt Nam.

 

8,9/2019

Bài 2. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ

-Bản đồ Tự nhiên Việt Nam.

- Bản đồ các nước Đông Nam Á.

- Atlat địa lí Việt Nam.

 

9/2019

Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

- Bản đồ hành chính Việt Nam.

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Atlat địa lí Việt Nam.

 

9/2019

Bài 6-7. Đất nước nhiều đồi núi

- Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

- Atlat địa lí Việt Nam.

 

9/2019

Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

- Bản đồ hình thể & tự nhiên Việt Nam..

- Atlat Địa lí Việt Nam.

 

10/2019

Bài 9-10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

- Bản đồ khí hậu Việt Nam

- Bản đồ hình thể Việt Nam

- Bản đồ địa hình, khí hậu, đất VN.

- Bản đồ các hệ thống sông chính ở nước ta.

 

10,11/2019

Bài 11-12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bài 13.Thực hành

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Atlat Địa lí Việt Nam.

 

11,12/2019

CHỦ ĐỀ 3. SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TỰ NHIÊN

Atlat Địa lí Việt Nam..

Hình ảnh về thiên tai ở nước ta.

 

12/2019

Bài 16.Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

Bản đồ phân bố dân cư nước ta.

 

1,2/2020

Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp

Bài 27.Vấn đề phát triển

Bài 28.Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 29.Thực hành

- BĐ công nghiệp chung Việt Nam.

-Atlat Địa lí Việt Nam.

 

 

2/2020

Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

-Bản đồ giao thông vận tải Việt Nam.

 

 

2/2020

Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

-BĐ du lịch việt nam.

 

3/2020

Bài 32.Vấn đề khai thác

Bài 33. Vấn đề chuyển dịch

Bài 35. Vấn đề phát triển

Bài 36.Vấn đề phát triển

- Atlat Địa lí Việt Nam..

- bản đồ kinh tế của từng vùng.

 

3/2020

Bài 37. Vấn đề khai thác

Bài 38.Thực hành

Bài 39. Vấn đề khai thác

Bài 40. Thực hành

Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lý …

- Atlat Địa lí Việt Nam..

- Bản đồ kinh tế của từng vùng.

 

 

  1. đây là kế hoạch công tác thiết bị thí nghiệm năm học 2019-2020 của trường THPT Lưu Nhân Chú.

 

PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

 

 

Đại Từ, 1 tháng 9 năm 2019

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

Trần Thị Thùy Ninh

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Phòng Thiết bị
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 1: Phần mềm ViettelStudy) 08/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Một số biện pháp dạy học, giao việc cho học sinh học tập tại nhà 06/02/20

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học, đặc biệt trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà do dịch cúm do chuẩn mới vi rút Corona gây ra, Sở GDĐT Thái Nguyên đã có văn bản số 184/SGDĐT-GDTrH ngày 06/02/2020 hướng dẫn tổ chức hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị.

Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 2: Công cụ tiện ích của Google) 08/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 3: Sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook) 10/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tạm nghỉ học từ 04/2 đến hết ngày 09/02/2020 03/02/20

Trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, 10 giờ sáng nay (ngày 03/02/2020), Sở GDĐT Thái Nguyên đã có Văn bản số 145/SGDĐT-CTTT cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tạm nghỉ học từ 04/2 đến hết ngày 09/02/2020.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 379
Hôm qua : 1.152
Tháng 07 : 16.374
Năm 2020 : 64.255