A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chủ nhiệm trường THPT Lưu Nhân Chú hoạt động thực sự hiệu quả trong học kì 1 năm học 2016 - 2017

Năm học 2016-2017 Hiệu trưởng trường THPT Lưu Nhân Chú ra quyết định số 116/ QĐ về việc phân công tổng chủ nhiệm và phó tổng chủ nhiệm.

 Cụ thể:

  1. Đ/c Lưu Thị Thủy- Tổng chủ nhiệm:

- Phụ trách, chỉ đạo, điều hành chung toàn bộ các công việc của tổ chủ nhiệm thông qua các đ/c phó tổng CN và các đ/c GVCN các lớp. Chịu trách nhiệm trước Chi bộ, BGH về tất cả các hoạt động của tổ CN.

- Tham mưu cho BGH các biện pháp để nâng cao chất lượng về công tác chủ nhiệm, tham gia xét duyệt hạnh kiểm học kỳ 1, kỳ2 và cả năm của học sinh.

- Tổ chức  họp GVCN một tháng ít nhất một lần để triển khai tới các đồng chí GVCN chủ trương và các văn bản của nhà trường về công tác chủ nhiệm

- Phân công nhiệm vụ cho các đ/c trong tổ chủ nhiệm; xây dựng chương trình hoạt động của tổ CN trong năm học, hàng tháng, hàng tuần; hoàn thiện các loại báo cáo theo kế hoạch của Chi bộ, BGH.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đ/c trong tổ CN.

- Giúp đỡ, tư vấn GVCN trong công tác quản lý lớp, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

- Tổng hợp ý kiến của các GVCN và học sinh thông qua các đ/c phó tổng chủ nhiệm, báo cáo kết quả hoạt động hàng tuần của tổ CN và kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo trước ban thi đua.

- Chỉ đạo các đ/c Phó tổng CN giám sát, theo dõi việc thu quỹ từ thiện của các lớp có học sinh vi phạm theo hàng tuần.

- Phối hợp với hội CMHS, Đoàn TN để giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

- Phối hợp với BGH, ĐTN tổ chức hội thi GVCN cấp trường.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chi bộ và BGH.

 2. Đ/c Đỗ Ngọc Thanh – Phó tổng chủ nhiệm:

- Trực tiếp quản lý, theo dõi, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, giúp đỡ mọi  hoạt động của GVCN khối 12.

- Phối hợp với hội CMHS, ĐTN, đ/c BGH phụ trách khối 12 để giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh khối 12 ; giải quyết các tình huống liên quan tới học sinh và GVCN khối 12

- Đôn đốc, nhắc nhở GVCN khối 12 thu quỹ từ thiện của học sinh vi phạm các lớp khối 12.

- Tổng hợp ý kiến của GVCN lớp 12 và lớp trưởng các lớp 12 về các chủ trương, chính sách của nhà trường cũng như các hoạt động dạy và học của các lớp khối 12.

- Báo cáo tiến độ thu và sử dụng quỹ thu từ học sinh vi phạm cũng như các hoạt động của công tác chủ nhiệm, các ý kiến đóng góp của GVCN và học sinh khối 12 cho tổng chủ nhiệm vào thứ 6 hàng tuần.

- Tham mưu cho tổng CN tổ chức các hoạt động của tổ chủ nhiệm.

- Hỗ trợ, tư vấn các đồng chí GVCN khối 12 trong công tác chủ nhiệm.

- Ghi Nghị quyết các buổi họp của tổ CN và toàn thể GVCN.

- Thực hiện các công việc khác do tổng CN phân công.

3. Đ/c Trịnh Kim Hoàn – Phó tổng chủ nhiệm:

- Trực tiếp quản lý, theo dõi, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, giúp đỡ mọi  hoạt động của GVCN khối 11.

- Phối hợp với hội CMHS, ĐTN, đ/c BGH phụ trách khối 11 để giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh khối 11 ; giải quyết các tình huống liên quan tới học sinh và GVCN khối 11

- Đôn đốc, nhắc nhở GVCN khối 11 thu quỹ từ thiện của học sinh vi phạm các lớp khối 11.

-Tổng hợp ý kiến của GVCN lớp 11 và lớp trưởng các lớp 11 về các chủ trương, chính sách của nhà trường cũng như các hoạt động dạy và học của các lớp khối 11.

- Báo cáo tiến độ thu và sử dụng quỹ thu từ học sinh vi phạm cũng như các hoạt động của công tác chủ nhiệm, các ý kiến đóng góp của GVCN và học sinh khối 11 cho tổng chủ nhiệm vào thứ 6 hàng tuần.

- Tham mưu cho tổng CN tổ chức các hoạt động của tổ chủ nhiệm.

- Hỗ trợ, tư vấn các đồng chí GVCN khối 11 trong công tác chủ nhiệm.

- Thực hiện các công việc khác do tổng CN phân công.

4. Đ/c Nguyễn Thị Thảo – Phó tổng chủ nhiệm:

- Trực tiếp quản lý, theo dõi, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, giúp đỡ mọi hoạt động của GVCN khối 10.

- Phối hợp với hội CMHS, ĐTN, đ/c BGH phụ trách khối 10 để giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh khối 10 ; giải quyết các tình huống liên quan tới học sinh và GVCN khối 10

- Đôn đốc, nhắc nhở GVCN khối 10 thu quỹ từ thiện của học sinh vi phạm các lớp khối 10.

- Tổng hợp ý kiến của GVCN lớp 10 và lớp trưởng các lớp 10 về các chủ trương, chính sách của nhà trường cũng như các hoạt động dạy và học của các lớp khối 10.

- Báo cáo tiến độ thu và sử dụng quỹ thu từ học sinh vi phạm cũng như các hoạt động của công tác chủ nhiệm, các ý kiến đóng góp của GVCN và học sinh khối 10 cho tổng chủ nhiệm vào thứ 6 hàng tuần.

- Tham mưu cho tổng CN tổ chức các hoạt động của tổ chủ nhiệm.

- Hỗ trợ, tư vấn các đồng chí GVCN khối 10 trong công tác chủ nhiệm.

- Thực hiện các công việc khác do tổng CN phân công.

Trong quá trình làm việc các đồng chí được phân công luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tổng kết các hoạt động nổi bật trong học kì I của tổ chủ nhiệm dưới sự điều hành của các đồng chí tổng chủ nhiệm và phó tổng chủ nhiệm đó là:

  1.  Hàng tháng tổ chủ nhiệm đều tiến hành lấy ý kiến của GVCN về các hoạt động chung của nhà trường sau đó tổng hợp để báo cáo ban giám hiệu. Vào đầu hàng tháng tổ chủ nhiệm tiến hành họp định kỳ các GVCN để sơ kết các hoạt động chủ nhiệm trong tháng, triển khai kế hoạch tháng mới . Cũng trong phiên họp GVCN hàng tháng các đồng chí trong BGH giải trình các ý kiến đã được tổ chủ nhiệm tổng hợp cũng như cùng thảo luận với các GVCN về các phương pháp để hoạt động chủ nhiệm được hiệu quả hơn.
  2. Thường xuyên phối hợp với các đồng chí trong ban giám hiệu phụ trách theo từng khối, phụ huynh học sinh để giáo dục học sinh chậm tiến, hoạt động này đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể mỗi tháng chọn một lớp/ khối có số lượt học sinh vi phạm nhiều nhất để tiến hành giáo dục trọng điểm như lớp 10°5, 11°9, 12°5. Tiến hành làm việc trực tiếp với phụ huynh của hai em học sinh có nhiều vi phạm trong tháng 11 đó là em Đỗ Văn Hải và em Vương Đức Tài lớp 12°5.
  3. Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức thành công ngoại khóa chuyên đề “ Phòng chống bạo lực học đường”. Tổ chức cho 100% học sinh viết cam kết chung tay “ Phòng chống bạo lực học đường”. Phối hợp với nhóm Văn tổ chức cho học sinh viết bài về “ Phòng chống bạo lực học đường” và đã chọn được 15 bài viết có chất lượng tốt để tuyên dương khen thưởng. Đánh giá chung về hoạt động ngoại khóa đã mang lại hiệu quả giáo dục cao trong học sinh. Cụ thể trong tháng 11 và tháng 12 toàn trường không xảy ra một vụ đánh nhau nào.
  4. Phối hợp tốt với các tổ chức trong nhà trường làm tốt công tác chữ thập đỏ.
  5. Tham mưu BGH xây dựng quy trình xét khen thưởng và bộ tiêu chí xét khen thưởng GVCN hàng tháng. Tổ chức tốt công tác bình xét GVCN giỏi theo tháng và đề nghị nhà trường khen thưởng.
  6. Tham mưu BGH xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh tham gia Trường học kết nối. Hiện nay kế hoạch nay đang được triển khai rộng rãi trong học sinh toàn trường.

Trên đây là một số hoạt  động nổi bật của tổ chủ nhiệm trong học kỳ I năm học 2016-2017. Tổ chủ nhiệm sẽ tiếp tục hoạt động có hiệu quả hơn nữa trong học kỳ II để góp phần xây dựng tập thể nhà trường ngày càng lớn mạnh.

 

 

 

 

Tác giả: Lưu Thị Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan